4 SEASONS RAZEM Z PSEM JAŚLISKA
DYSTANS 5 KM
Dystans

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia i realizacji imprezy, w tym w szczególności do stworzenia list startowych oraz kontaktu z zawodnikiem podczas zawodów.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej swojego imienia i nazwiska oraz imienia psa w związku z udziałem w imprezie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o imprezie i jej wynikach oraz na nieodpłatne używanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych poprzez ich publikację i rozpowszechnianie na stronach internetowych: www.dktzawody.com, www.razemzpsem.com, a także za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia