CZARNORZEKI - GMINA KORCZYNA

Zamek Kamieniec 3.jpg
Prządki.jpg

Gmina Korczyna położona jest w południowej części Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, zaś administracyjnie w regionie podkarpackim – powiat krośnieński.

Gmina Korczyna zajmuje obszar 92 km2. Zamieszkuje ponad 11 tysięcy mieszkańców.

Pośród uroczych wzgórz i dolin posiada wiele ciekawych miejsc atrakcyjnych turystycznie o bogatej kulturze i historii, m.in.:

- XIV-wieczny zamek Kamieniec w którym zamieszkiwał hrabia Aleksander Fredro - słynny komediopisarz polski; rezerwat skalny „Prządki” odwiedzany licznie przez turystów z kraju i zagranicy wraz z Czarnorzecko-Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym stanowiący równocześnie szlak „Natura 2000”; zabytkowe obiekty sakralne będące kościółkami rzymskokatolickimi w tym Sanktuarium św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara - rodaka z Korczyny; Dwór Kombornia stanowiący perełkę zabudowy dworsko-parkowej - obecnie Zespół Hotelowo-Konferencyjny i Wypoczynkowy.

W ostatnim dwudziestoleciu rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne. Funkcjonuje kilkanaście gospodarstw agroturystycznych z wieloma miejscami noclegowymi. Na terenie Korczyny istnieje rozwinięta różna forma turystyki: jak turystyka wiejska, agroturystyka, turystyka rowerowa, turystyka piesza. Dla turystów gospodarstwa oferują: trasy konne, turystykę wspinaczkową, turystykę komplementarną (droga krzyżowa, pielgrzymki), trasy narciarskie oraz paralotniarstwo. Dzięki tym różnym formom turystyki sprzyja to rozwojowi różnych usług, sklepów wielobranżowych i zapotrzebowanie na większa bazę noclegową.

Patrząc z punktu widokowego na Korczynę, mówimy, że to jest jedna z najpiękniejszych miejscowości na Podkarpaciu - ten widok jest niezapomniany. To miejsce potrafi oczarować każdego przybysza nie tylko unikalną przyrodą i krajobrazem, ale także otwartością, zaradnością i niezwykłym klimatem, jaki tworzą mieszkańcy Korczyny.

www.korczyna.pl