AKTUALNOŚCI

PSY.jpg

W związku z sytuacją pandemiczną, spowodowaną przez COVID-19,
każdy z zawodników biorący udział w Zawodach 4SEASONS,
 jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania oświadczenia uczestnika wydarzenia
oraz przekazania Organizatorom w sekretariacie podczas rejestracji przed zawodami.
Prosimy również o szczegółowe zapoznanie się z mapą techniczną zawodów
i zachowanie odstępów podczas wypełniania formalności związanych ze startem.

mapa techniczna zawodów

oświadczenie zawodnika COVID-19