AKTUALNOŚCI

PSY.jpg

W związku z sytuacją pandemiczną, spowodowaną przez COVID-19,
każdy z Zawodników biorący udział w Zawodach
w Czarnorzekach, w dniach 7- 8 sierpnia 2021, jest zobowiązany
do wypełnienia i podpisania poniższego oświadczenia uczestnika wydarzenia

oraz przekazania Organizatorom w sekretariacie podczas rejestracji przed zawodami.
Prosimy również o szczegółowe zapoznanie się z mapą techniczną zawodów
i zachowanie odstępów podczas wypełniania formalności związanych ze startem.

mapa techniczna zawodów

oświadczenie zawodnika COVID-19