AKTUALNOŚCI

W związku z sytuacją pandemiczną, spowodowaną przez COVID-19,

każdy z Zawodników biorący udział w Zawodach

w Czarnorzekach, w dniu 8 sierpnia 2020, jest zobowiązany
do wypełnienia i podpisania poniższego oświadczenia uczestnika wydarzenia

oraz przekazania Organizatorom w sekretariacie podczas rejestracji przed zawodami.

Prosimy również o szczegółowe zapoznanie się z mapą techniczną zawodów

i zachowanie odstępów podczas wypełniania formalności związanych ze startem.

mapa techniczna zawodów

oświadczenie zawodnika COVID-19